Internet Komputery Sieci - software, programowanie, projektowanie   AKTUALNOŚCI
z ostatniej chwili
O FIRMIE
doświadczenie
OFERTA
ix dla Ciebie
PORTFOLIO
wybrane prace
KONTAKT
dane i adresy

Portfolio


ix ramka ix ramka ix ramka
portfolio \ marketing
ARP (Analiza Realizacji Promocji)
ARP
okno logowania do systemu

ARP
główne okno programu

ARP
moduł rejestracji nowych promocji

ARP
zaawansowny generator raportów

ARP jest rozbudowanym systemem komputerowym służącym do kompleksowej rejestracji, analizy i rozliczania promocji odbywających się w poszczególnych punktach handlowych. Program pozwala na monitorowanie sieci sprzedaży i analizę przychodów wynikających z działalności marketingowej oraz kosztów związanych z działalnością przedstawicieli handlowych. W programie rejestrowane są nośniki poszczególnych promocji we wszystkich punktach sieci oraz odbywające się na nich promocje.

Program pozwala na rejestrację i analizę następujących parametrów:

  • rozbudowana informacja o sieci sprzedaży z dzienną informacją o aktywności poszczególnych punktów i o opiekujących się nimi przedstawicielach handlowych,
  • okresy przypisania do punktów poszczególnych nośników i promocji,
  • przychody z okazji prawidłowej realizacji poszczególnych promocji,
  • ocena realizacji promocji w poszczególnych punktach,
  • ocena działań przedstawicieli handlowych.

Zmiany wszystkich opisanych wyżej parametrów są rejestrowane i analizowane w czasie z dokładnością do jednego dnia. Program wyposażony jest w zaawansowane algorytmy rozdziału przychodów za realizację poszczególnych promocji między Firmę, właścicieli punktów sprzedaży bezpośrednio realizujących poszczególne promocje, a przedstawicieli handlowych odpowiadających za poprawność realizacji tych promocji.
ARP daje możliwość wykonania wielu skomplikowanych zestawień o różnorodnych parametrach, co pozwala na szybkie uzyskanie informacji o sieci sprzedaży, odbywających się w niej promocjach i występujących z ich tytułu przychodach i kosztach. Wszystkie zestawienia mogą być analizowane w programie lub wysyłane przez mechanizm OLE do programu Excel i tam poddawane dalszej obróbce.

Development: Delphi 5 Professional
Język / Technologia: Object Pascal
Baza danych: dBase IV
Zaawansowanie: ocena

ix ramka
  <<<  2 / 3  >>>  
ix ramka
© Copyright 1999 - 2022 Internet Komputery Sieci
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kontakt biuro@ix.pl
strona korzysta z plików cookies