Internet Komputery Sieci - software, programowanie, projektowanie   AKTUALNOŚCI
z ostatniej chwili
O FIRMIE
doświadczenie
OFERTA
ix dla Ciebie
PORTFOLIO
wybrane prace
KONTAKT
dane i adresy

Portfolio


ix ramka ix ramka ix ramka
portfolio \ zarządzanie
SZAH
SZAH
moduł TranS - okno komunikacyjne

SZAH
elementy modułu TranS

SZAH
elementy modułu MAH

SZAH
moduł SerwUS

Z technicznego punktu widzenia System Zintegrowanych Analiz Handlowych składa się z trzech głównych elementów:

  • TranS - Translator SZAH, który służy do tłumaczenia lokalnych indeksów towarowych na indeksy centralne. Zapewnia on również dwukierunkową komunikację między hurtownią a systemem SZAH.

  • MAH - Moduł Analiz Handlowych, który pozwala na analizę danych zawartych w głównej bazie SZAH. Zawiera on szereg predefiniowanych zestawień oraz dwa kreatory dające użytkownikowi praktycznie nieograniczoną możliwość analizy danych w dowolnej płaszczyźnie. Każde z zestawień może być wydrukowane lub zapisane w pliku w jednym z popularnych formatów: XLS - Excel, RTF - Word, QRP - wewnętrzny format programu. MAH posiada również mechanizmy do wizualizacji danych w postaci wykresów kołowych, słupkowych lub liniowych.

  • SerwUS - Serwer Utrzymujący SZAH jest sercem systemu. Utrzymuje on bazy systemu SZAH, automatycznie pobiera i rozsyła pliki raportów sprzedaży, monitoruje i raportuje poprawność i kompletność nadsyłanych danych oraz zawiera szereg narzędzi administracyjnych związanych z konfiguracją systemu.

SZAH swym działaniem obejmuje około 250 komórek organizacyjnych zleceniodawcy włączając w to centralę, siedziby oddziałów i hurtownie terenowe w ponad 200 miastach Polski.

Moduł analiz MAH może pracować w trybie klient-serwer lub host-terminal z wykorzystaniem usługi Windows Terminal Services. Technologie te pozwalają na bezproblemową pracę systemu z każdej jednostki organizacyjnej znajdującej się w sieci WAN.

Wszystkie dane i pliki wymieniane przez elementy systemu SZAH są kodowane, co zapewnia poufność przesyłanych informacji i ich integralność.

Development: Delphi 6 Enterprise
Język / Technologia: Object Pascal
Baza danych: Oracle 8i (baza główna),
dBase IV (bazy TranS)
Zaawansowanie: ocena

ix ramka
  <<<  2 / 3  >>>  
ix ramka
© Copyright 1999 - 2022 Internet Komputery Sieci
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kontakt biuro@ix.pl
strona korzysta z plików cookies